• het doel van CORVIA vzw

  Het doel van CORVIA vzw is een spreekbuis te zijn voor personen in kans armoede. Dat zij op deze manier hun armoedeproblematiek naar de buitenwereld kunnen weergeven. Binnen deze armoedeproblematiek behoren thema's zoals de kwetsbaarheid (bijvoorbeeld vrouwen die dakloos zijn), sociale uitsluiting, gezondheidsproblemen en toegang tot deze zorg, ... Maar anderzijds is het ook de doelgroep goed informeren, preventief werken en een eerstelijnsbegeleiding bieden tijdens de moeilijkste fases van hun leven.

  Tot de doelgroep behoren dak -en thuislozen, personen in kans -en generatiearmoede, maatschappelijk kwetsbare personen en sociaal uitgesloten personen. CORVIA vzw biedt hulp vanaf 18 jaar.

  Dit alles gebeurt via het begeleidingscentrum en door zelf de doelgroep te benaderen in hun leefomgeving. Zo is CORVIA vzw er voor onder andere een luisterend oor, met al hun verhalen, vragen en/of problemen.

  Naast een spreekbuis te zijn voor de zwakkere in de maatschappij organiseert CORVIA vzw sensibiliserende campagnes, evenementen, activiteiten en projecten. Door thema's zoals agressie tegen thuisloze vrouwen heeft CORVIA vzw in samenspraak met de doelgroep een ''eerste signalisatie set tegen agressie'' ontworpen.

  Maar ook strijd CORVIA vzw samen met de doelgroep voor openbare/gratis toiletten, meer aandacht voor dakloze vrouwen en ouderen, minder voedselverspilling, privacy, samenhorigheid in de samenleving en nog vele andere onderwerpen.

  Om dit alles waar te kunnen maken werken wij samen met vrijwilligers. Naast ''welgestelde'' vrijwilligers zetten we ook kwetsbare vrijwilligers in. Deze vrijwilligers hebben zelf vaak te kampen met een armoedeproblematiek, Door ze in te zetten als vrijwilliger willen we ze terug helpen integreren, hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid verhogen, empoweren en er voor zorgen dat hun stem telt ! Zij functioneren dus ook een deel als ervaringsdeskundige.

  De werking gaat uit van preventief, inclusief, vernieuwend en eerstelijns hulp/begeleiding.


  Sensibiliserende projecten van CORVIA vzw

  -Miss dakloos : sensibiliserend project waar dakloze vrouwen het woord nemen om aan te tonen dat ook zij meetellen als volwaardige vrouw in de samenleving.

  -Pionnier SB : sensibiliserend project waar mannen in kansarmoede de daad bij het woord stellen. 10 mannen hebben verschillende projecten uitgewerkt (zoals netwerken bouwen tussen sociale organisaties), deze verwezelijkt om de sociale uitsling tegen te gaan.

  -Exclusion P.R : binnen dit project wordt er een dialoog gevoerd tussen kwetsbare en welgestelde personen. Het doel is dat ze elkaar aanvullen (''partners'' worden – in dialoog gaan met elkaar) en van elkaar leren. Er is sprake van een wederzijdse stimulering binnen elkaars leefwereld. Het tweede doel is dat alle verzamelde ervaringen/informatie op het einde van het traject wordt doorgegen aan hogere instanties.

  -Open toiletten : gratis toiletten

  -ESBA sets : Op aanvraag van een geselecteerde groep personen die dakloos zijn heeft de vzw Corvia een ''anti-agressie kit'' of ''signalisatie set'' ontworpen. Dit in samenspraak na verschillende vergaderingen met de personen. Het idee komt uit van vooral vrouwen die op het straat alleen hun ''mannetje'' moeten staan. Vaak krijgen ze te kampen met fysieke, verbale en agressie in meerdere vormen. In een set zit een verrekijker, trekalarm, verblindend licht, kaartje om persoonlijke gegevens in te vullen, fluitje, potje met peper en een ehbo set. Al dit zit verpakt in een gemakkelijk heuptasje. De set is gemaakt in samenspraak met de politie en het rode kruis.

  -Open Koelkast ( '' Free go'' ) : Deze koelkast is gevestigd in Schaarbeek. De doelstelling is voedselverspilling tegen te gaan en een systeem te creëren dat de gevers hun ''overschotten'' kunnen doneren en hongerigen het kunnen nemen.

  -Open Kleerkast : het hoofddoel van het concept is om mensen samen te brengen via hun interesses en de sociale isolatie binnen de hoofdstad te verkleinen. Er wordt een platform tot dialoog gecreëerd.

  Om de sociale isolatie te doorbreken is niet enkel het samen brengen van personen belangrijk maar ook het ''heractiveren'' van de personen. Dit slaagt terug op een volwaardige integratie van deze doelgroep.

  De doelgroep heeft vaak te kampen met werkloosheid en een kleine horizon. Via het wederdiensten concept kunnen ze hun horizon verbreden door hun zelfvertrouwen te vergroten, nieuwe contacten te maken en te leren kennen maar ook hun volwaardig burgerschap binnen de samenleving opnieuw op te bouwen.

  Waarom kleren ? Alles slaagt op, dus ook de kleren. Wij willen een systeem dat de doelgroep hierop kan besparen. Dit zou dan al een kost minder zijn tijdens de maand. Maar ook kleren en identiteit spelen een belangrijke rol in de moderne maatschappij van vandaag de dag. De sociale druk op groter en draai of keer het zoals je wilt, eerste indruk is belangrijk !

  Maar de cliché dat personen die in armoede leven afgedragen en vuile kleren dragen is ook al lang voorbij. Ook deze mensen hebben recht op mooie, propere, naar eigen keus en kledij op maat en naar smaak !

  -Gratis nummer : (0800/555.02) voorzien voor daklozen en personen in kansarmoede (vaak geen centjes op hun gsm). Op dit nummer kunnen ze terecht met al hun vragen. Het doel van het gratis nummer is laagdrempelige, preventieve informatie aan te bieden.

  -Overlevingsrugzakken voor thuis- en daklozen

  -Bedeling van kleren en voedsel voor thuis- en daklozen : dit gebeurd wekelijks aan de 3 stations in Brussel. Hier gaat het team van CORVIA vzw op terrein.

  -Platea Sibum: Dit vooral om hun zelfredzaamheid vergroten, het belang van gezonde voeding (gezond moet niet duur zijn), samenhorigheid te creëren. De leerlingen van het keukenklasje leven ook in kansarmoede. Dit maakt het voor hun extra moeilijk om te overleven in de samenleving. Door ze samen te brengen hebben ze steun van elkaar en kunnen ze naast het keukenklasje ook afspreken om elkaar te helpen.
  De keukenklas noemt ‘’Platea Sibum’’ dit betekend ‘’street food’’. De leerlingen van Platea Sibum leren koken rond het thema ‘’finger food’’.

  -Preventie campagnes ( bijvoorbeeld : gratis spuiten voor uterus kanker, ... )

  -Spreekbuis : hun wensen en node vertalen naar concrete voorstellen op hoger niveau.

  -Sociaal informatie punt : informeren en correct doorverwijzen.

  - Open douche

  -Medisch kabinet

  -Het vondenlingenluik

  -.............

  CORVIA vzw heeft in 2017 zijn 6jarig bestaan gevierd. CORVIA vzw bestaat uit 15 vrijwilligers, slechts 1 werknemen en is niet gesubsidieerd door de overheid. Al het werk is verwezenlijkt door personen met een groot hart en een enorme motivatie om toch het verschil te kunnen maken voor deze personen. CORVIA vzw bestaat uit een klein team maar een grote werking. Iedere hulp van buiten is meer als welkom om de projecten verder uit te werken en/of nieuwe te kunnen opstarten.

 • LA mission de l'asbl CORVIA

  L’Asbl CORVIA a pour objet social d’être un porte-parole pour la question de la pauvreté auprès du gouvernement et dans la société. L'asbl CORVIA est créée en 2010 qui a pour but de lutter contre la pauvreté.

  La mission de L’Asbl Corvia est d'être un canal de communication pour les personnes qui vivent dans la pauvreté. De plus, elle fait en sorte que le problème de la pauvreté puisse être introduit dans la société et que la population générale perçoive qu’il s’agit d’un problème sérieux en Belgique. Pour faire face à ce problème, CORVIA organise des campagnes de sensibilisation, des événements, des activités et des projets. CORVIA lutte à la fois avec le groupe cible et le groupe non-cible (inclusion).

  Les objectifs de l'asbl sont apporter une aide matérielle et alimentaire aux personnes dans le besoin,avoir une approche globale (psycho-médico-sociale) de la personne et sensibiliser la société et le gouvernement face à tous les types de pauvreté.

  Corvia se concentre sur un très large éventail de groupes cibles différents. Il cible les personnes en situation de pauvreté. La pauvreté peut prendre différentes formes comme la pauvreté de « revenu »,
  la pauvreté « sociale » (exclusion sociale), la pauvreté de « génération », le sans-abrisme, la pauvreté « psychologique », les personnes en situation de pauvreté et de handicap mental, des jeunes personnes en pauvreté,...


  Afin de résoudre le problème de la pauvreté, l’Asbl CORVIA organise divers
  projets, événements et activités :

  « Tube parlant »: Corvia est un porte-parole de la pauvreté. Les bénévoles écoutent et communiquent avec les personnes vivant dans la pauvreté. Leurs souhaits et besoins sont pris en considération pour de futurs projets. Le principe de l'asbl estime que tout le monde devrait être traité de la même manière.

  « Point d'information social »: Corvia informe les personnes et les réoriente, si nécessaire.

  « Frigos ouverts » («Open Free Go»): Depuis 2013, deux frigos sont ouverts en permanence. Ils se situent sur l’allée de la maison au Boulevard Lambermont 444, à 1030 Schaerbeek. Toutes personnes peut s’y rendre et prendre et/ou déposer des denrées alimentaires. En annexe (2), se trouve l’agréation de l’AFSCA1.
  Le concept est apparu grâce au projet « tube parlant ». En effet, en discutant avec une personne sans abri, Mme Pelsers a appris que cette méthode existait aux Émirats Arabes Unis.
  Ces frigos ont un double objectif. Venir en aide aux bénéficiaires et lutter contre le gaspillage alimentaire. Ils sont remplis grâce à différents donateurs :
  Personnes privées,
  Boulangeries,
  Supermarchés,
  ….

  « Armoire ouverte »: Ce projet existe depuis 2015. Il s’agit d’un magasin de vêtements pour adultes accessible à tous. Il se situe au Boulevard Lambermont 444, Schaerbeek. A la fin de mon stage, 195 personnes y étaient inscrites.
  La spécificité de ce projet est le système de troc. En échange de maximum 6 vêtements, l’Asbl demande un service (quel qu’il soit, au choix du bénéficiaire). Le principe du troc permet au bénéficiaire de retrouver confiance en lui, de permettre de nouveaux contacts et d’être actif pour la société (se sentir utile).
  Le premier objectif de « l’armoire ouverte » est de permettre une cohésion sociale et de sortir les personnes de l'isolement social. La plupart des personnes qui viennent ici ont un faible revenu, sont isolés et/ou sans-abris.
  Le deuxième objectif de ce projet est de donner des vêtements. Vous pouvez l'imaginer comme une boutique. Vous venez ici pour faire du shopping comme dans n’importe quel magasin, mais gratuitement. L’Asbl fait cela pour que le groupe cible puisse réduire son budget vêtement.
  Ce projet existe également pour briser le cliché qu’une personne dans une situation de pauvreté porte des vêtements « vieux et/ ou sales ».
  Le magasin est ouvert tous les mardis et jeudis de 16h à 18h30.

  « Bibliothèque ouverte »: C'est une petite bibliothèque où les gens peuvent obtenir des livres gratuitement. Elle se situe à l’entrée de la maison au Boulevard.
  Cela facilite l’accès à la lecture aux adultes et enfants. Ces livres ont été reçus via diverses bibliothèques.
  En général, les personnes qui profitent de la bibliothèque sont ceux qui se rendent à « l’armoire ouverte ».

  « Douche ouverte » : Corvia propose une salle de douche accessible pour tous au Boulevard Lambermont 444, Schaerbeek. Les essuies et savons sont offerts.

  « Toilette ouverte » : L’Asbl met à disposition une toilette disponible en permanence au Boulevard Lambermont 444, Schaerbeek.

  Kit « WC » : En collaboration avec Madame Pelsers, j’ai réalisé des sachets comprenant un savon et du papier toilette. Cela permet de garantir l’hygiène personnelle des individus souhaitant utiliser la « toilette ouverte ».

  « Le cabinet médical »: Il s'agit d'un projet où les personnes peuvent poser des questions d'ordre psycho-médical. Corvia propose également le contrôle de la tension artérielle, du taux de sucre dans le sang et des analyses urinaires. Elle met à disposition des autotests VIH et différentes brochures d’informations.

  « Love room » : Il s’agit d’un chalet dans le jardin de la maison au Boulevard Lambermont 444, Schaerbeek.
  L’Asbl offre un endroit où les couples sans domicile peuvent passer une nuit en toute intimité. Corvia a mis à disposition dans le chalet des préservatifs et de la musique.

  Numéro gratuit: Corvia dispose d’un numéro gratuit auquel les personnes vivant dans la rue et les personnes en situation de pauvreté peuvent contacter l’Asbl pour toute question. Le numéro est le 0800 / 555.02.
  Le jardin de Corvia : Il s’agit d’un jardin géré par l’Asbl. Il se situe à Evere. Des fruits et légumes sont cultivés pour les cours de cuisine et les « Frigos ouverts».

  « Platea Sibum »: Ce nom signifie la nourriture de rue. Ce projet, mis en place depuis 2014, est un cours de cuisine pour les personnes en situation de handicap mental et qui vivent dans la pauvreté.
  Le cours se passe à Evere, chaque jeudi soir.
  Le but de ce projet est de favoriser l'autonomie, la convivialité et de réaliser de l’éducation à la santé sur l'importance d'une alimentation saine.

  -Distribution de vêtements, de nourriture, …: Ce projet a lieu régulièrement, au Botanique et dans les grandes gares bruxelloises avec quelques bénévoles. Les bénévoles distribuent des kit « anti-agression », des sacs à dos, des couvertures, des denrées alimentaires, …

  -Kit « anti-agression » : Il s’agit de trousses destinées aux personnes vivant dans la rue. Principalement pour les femmes. En effet, ces dernières sont plus à risque d’être agressées verbalement et physiquement.
  Ce kit en forme de banane comprend une paire de jumelles, une alarme, une lampe de poche éblouissante, un sifflet, une bombe au poivre, une trousse de premiers soins et le numéro de téléphone gratuit de Corvia.
  Cette trousse a été imaginée en coopération avec la police et la Croix-Rouge.
  Plus de 600 kits ont déjà été distribuées en 2017 par l’Asbl lors de maraudes dans bruxelles.

  -Sacs à dos de survie pour la maison et sans-abri:
  Il s’agit de sacs à dos comportant des assiettes, fourchettes, couteaux, cuillères et verres. Derrière, il y a un compatiment isotherme. Ce sac est distribué avec les informations sur l’Asbl et une couverture lors de maraudes.
  Plus de 1000 sacs ont été distribués à Bruxelles et en flandre.

  -Campagnes de prévention: Ponctuellement, l’Asbl réalise des campagnes de prévention. Par exemple, distribution de seringues, de préservatifs, de flyers. Propositions de prendre la tension artérielle, contrôler le taux de sucre dans le sang, …

  -Campagnes de sensibilisation : Les volontaires de Corvia distribuent chaque 17 octobre, 1500 «noeuds de la pauvreté» et 100 fleurs blanches au centre de Bruxelles. Le ruban blanc et noué symbolise la pauvreté. En distribuant les chaînes de la pauvreté, l’Asbl souhaite sensibiliser la population au problème de la pauvreté.

  -La tour d’abandon » (la boite à bébé) : Corvia souhaite ouvrir la première « boite à bébé » de Bruxelles.
  Il en existe déjà une en Belgique. En effet, elle se situe à Anvers dans l’ASBL « moeders voor moeders ». Elle est ouverte depuis 2000 et 15 nouveau-nés y ont été déposés.
  L’objectif de ce projet est de pouvoir recueillir de manière sûre un nouveau-né qui serait abandonné par sa mère. Car, en Belgique, il n’est pas possible d’accoucher anonymement.
  Actuellement, la « boite à bébé » pourrait être active. Cependant, suite à divers conflits avec la commune d’Evere, notamment un recours au Conseil d’État, Mme Pelsers préfère attendre que la polémique diminue.
  Toutes les procédures sont déjà prêtes. Voici une description du procédé :
  Code unique  volet s’ouvre  déposer le nouveau-né  la personne récupère l’enveloppe (qui contient un objet unique qui permettra l’identification de la mère dans le futur et des informations en 3 langues)  le volet se verrouille après 15 minutes.
  Derrière la « boite à bébé » se trouve un lit avec le « concierge ». Dès que le volet est déverrouillé de l’extérieur, une alarme s’enclenche. Il faut l’éteindre dans les 5 minutes. Ensuite, le « concierge » attend 15 minutes avant de récupérer le bébé. Cela permet de donner le temps à la personne qui dépose le bébé de faire ses adieux et de quitter les lieux sans se faire repérer. En effet, après le quart d’heure d’attente, le « concierge » à une liste de personnes à appeler. Notamment la police. En annexe (X) se trouve la liste des personnes à joindre ainsi que la convention.
  Lorsque le « concierge » découvre le nouveau-né. Il l’examine. S’il a besoin de premiers soins d’urgence, il doit appeler l’ambulance et mentionner une convention entre Corvia et l’Hôpital Reine Fabiola. S’il n’y a pas d’urgence vitale, il doit appeler le médecin conventionné avec Corvia. Si celui-ci est absent, il doit alors contacter SOS médecin. Ensuite, il doit prévenir l’assistante du service sociale de la police d’Evere. Puis, la pouponnière cerf-volant, rue des héliotropes est prévenue de la venue du nouveau-né.
  À partir de ce moment, L’ASBL Corvia n’est plus responsable du bébé et n’a plus de pouvoir.

  -....