27. feb, 2019

CORVIA vzw lanceert binnenkort het nieuw project ''Steek een boom" . 

In samenwerking met ARBORIX 

24. mrt, 2018

In 2017 heeft CORVIA vzw bijna 32 ton voedsel verwerkt.

Het voedsel komt onder andere van particulieren, kleine zelfstandigen, grote winkelketens, buurtbewoners, het project ‘’Dream’’, …

Het voedsel gaat integraal naar de OPEN FREE GO die gevestigd zijn op de Lambermontlaan 444, 1030 Schaarbeek. Het voedsel wordt uit de koelkast genomen door personen die tot vandaag de dag het nog steeds moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en vaak tekort komen voor het kopen van voedingswaren. In bijlage kan u een statistiek vinden van de nemers van de OPEN FREE GO. Dit om nogmaals te bewijzen dat de honger, hier in België, er nog steeds is.

24. mrt, 2018

 

De OPEN Kleerkast heeft zijn 2jarig uitgeblazen in 2017. Het hoofddoel van de OPEN Kleerkast is er om mensen samen te brengen via hun interesses en de sociale isolatie binnen de hoofdstad te verkleinen. Er wordt een platform tot dialoog gecreëerd.

Om de sociale isolatie te doorbreken is niet enkel het samen brengen van personen belangrijk maar ook het ''heractiveren'' van de personen. Dit slaagt terug op een volwaardige integratie van deze doelgroep.

De doelgroep heeft vaak te kampen met werkloosheid en een kleine horizon. Via het wederdiensten concept kunnen ze hun horizon verbreden door hun zelfvertrouwen te vergroten, nieuwe contacten te maken en te leren kennen maar ook hun volwaardig burgerschap binnen de samenleving opnieuw op te bouwen.

Waarom kleren ? Alles slaagt op, dus ook de kleren. Wij willen een systeem dat de doelgroep hierop kan besparen. Dit zou dan al een kost minder zijn tijdens de maand. Maar ook kleren en identiteit spelen een belangrijke rol in de moderne maatschappij van vandaag de dag. De sociale druk op groter en draai of keer het zoals je wilt, eerste indruk is belangrijk !

Maar de cliché dat personen die in armoede leven afgedragen en vuile kleren dragen is ook al lang voorbij. Ook deze mensen hebben recht op mooie, propere, naar eigen keus en kledij op maat en naar smaak! 

In 2017 zijn er 2150 kledingstukken weggegaan (accessoires zoals bijvoorbeeld: sjaals, mutsen, juwelen, ondergoed, sokken, … niet meegerekend) en hebben we een  totaal bereikt 245 ingeschreven leden.

13. nov, 2017

 

17 oktober 2017 was de Internationale dag van de armoede. Dit jaar werd de 30ste verjaardag van deze dag gevierd. Die dag bundelt men in de hele wereld de krachten samen om een signaal te geven dat we de armoede moeten bestrijden. De organisatie Corvia VZW herinnert ons eraan dat armoede altijd nog een grote problematiek is en dat het bestrijden van armoede een moeilijke strijd is in België.

Voor de dag van de armoede deelden de vrijwilligers van Corvia VZW in het centrum van Brussel duizend vijfhonderd “armoedelintjes” en honderd witte bloemen uit. Het wit, geknoopt lint staat symbool voor de armoede. Door het uitdelen van de armoedelintjes wilden we de mensen sensibiliseren voor de armoedeproblematiek. Het doel hiervan was en blijft dat we armoede op geen enkele moment mogen vergeten en steeds in onze gedachten moeten meedragen.

 

Le 17 octobre 2017 était la Journée internationale de la pauvreté. Cette année nous en célébrions le 30ème anniversaire. Cette journée vise à rassembler les forces à travers le monde afin de donner un signal fort quant à la nécessité de lutter contre la pauvreté. L'organisation Corvia ASBL nous rappelle que la pauvreté reste toujours un problème majeur et qu’en Belgique comme ailleurs la lutte contre la pauvreté est une bataille difficile.

Pendant la dernière journée de la pauvreté les volontaires de Corvia ASBL ont distribué dans le centre de Bruxelles mille cinq cents "rubans de la pauvreté" et cent fleurs blanches. Le ruban blanc noué est le symbole de la pauvreté.

Le but de notre action était et reste celui de sensibiliser les gens à la pauvreté en les aidant à se rappeler de ce problème à tout moment et à le garder constamment dans leurs esprits.