13. nov, 2017

17 Oktober Internationale dag van de armoede

 

17 oktober 2017 was de Internationale dag van de armoede. Dit jaar werd de 30ste verjaardag van deze dag gevierd. Die dag bundelt men in de hele wereld de krachten samen om een signaal te geven dat we de armoede moeten bestrijden. De organisatie Corvia VZW herinnert ons eraan dat armoede altijd nog een grote problematiek is en dat het bestrijden van armoede een moeilijke strijd is in België.

Voor de dag van de armoede deelden de vrijwilligers van Corvia VZW in het centrum van Brussel duizend vijfhonderd “armoedelintjes” en honderd witte bloemen uit. Het wit, geknoopt lint staat symbool voor de armoede. Door het uitdelen van de armoedelintjes wilden we de mensen sensibiliseren voor de armoedeproblematiek. Het doel hiervan was en blijft dat we armoede op geen enkele moment mogen vergeten en steeds in onze gedachten moeten meedragen.

 

Le 17 octobre 2017 était la Journée internationale de la pauvreté. Cette année nous en célébrions le 30ème anniversaire. Cette journée vise à rassembler les forces à travers le monde afin de donner un signal fort quant à la nécessité de lutter contre la pauvreté. L'organisation Corvia ASBL nous rappelle que la pauvreté reste toujours un problème majeur et qu’en Belgique comme ailleurs la lutte contre la pauvreté est une bataille difficile.

Pendant la dernière journée de la pauvreté les volontaires de Corvia ASBL ont distribué dans le centre de Bruxelles mille cinq cents "rubans de la pauvreté" et cent fleurs blanches. Le ruban blanc noué est le symbole de la pauvreté.

Le but de notre action était et reste celui de sensibiliser les gens à la pauvreté en les aidant à se rappeler de ce problème à tout moment et à le garder constamment dans leurs esprits.