Uitleg

10. aug, 2015

Preventie tegen agressie voor daklozen.

 

Op aanvraag van een geselecteerde groep personen die dakloos zijn heeft de vzw Corvia een ''anti-agressie kit'' of ''signalisatie set'' ontworpen. Dit in samenspraak na verschillende vergaderingen met de personen. Het idee komt uit van vooral vrouwen die op het straat alleen hun ''mannetje'' moeten staan. Vaak krijgen ze te kampen met fysieke, verbale en agressie in meerdere vormen.

 

De hoofdvraag van de set was ''wat is het eerste dat je doet als je je in een noodsituatie bevindt waar agressie plaats vind ?''. Hier vestigde zich het probleem dat vooral roepen en schreeuwen vaak geen effect heeft. Geen effect in de zin van, niemand komt hulp aanbieden, personen reageren er niet op, het wordt in sommige gevallen zelfs compleet genegeerd.

 

Zo is de vzw Corvia in samenspraak met de daklozen personen begonnen aan het ontwerpen van de set.

 

Agressie : ''Onder agressie wordt meestal verstaan het gewelddadig handelen met het doel schade toe te brengen. Dikwijls gaat het om schade aan personen.''1

 

 

Onder agressie vallen drie grote peilers.

 

-Verbale agressie die elke dag troef is :

-uitschelden;

-vloeken;

-bedreigingen;

-intimideren;

-pesten.

 

-Fysieke agressie :

-slaan en schoppen;

-trekken en duwen;

-fysieke bedreigingen;

-vernielen en beschadigen;

-diefstal van persoonlijke spullen.

 

 

-Discriminatie

-herkomst;

-geslacht;

-huidskleur;

-religie;

-seksuele geaardheid.

 

Het is vooral de fysieke en verbale agressie waar ze zich moeilijk tegen kunnen verdedigen. Maar wat zeker ook niet uitsluit dat verbale agressie en discriminatie samen gebruikt worden en dat dit als gevolg fysieke agressie uitlokt.

 

Ook onder de daklozen personen bestaat er rivaliteit. Dit kan gaan van :

-discussies onderling voor kleine dingen, bijvoorbeeld sigaret;

-ruzies die plaats vinden tussen 2 groepen (daklozen);

-naargelang er dwingende omstandigheden plaatsvinden kan agressie leiden tot zinloos geweld en vechtpartijen.

 

Hierna rust er zich ook de vraag hoe het komt dat personen worden gedreven tot agressiviteit.

Dit kan ontstaan uit een gevoel van angst, zeker bij dakloze vrouwen. Maar ook lef en woede, frustraties en trauma's spelen een grote rol. Maar ook overlevingsnood lokt complexe situaties uit.

 

Een kwart van de daklozen beweerd slachtoffer geweest te zijn van fysiek geweld en de helft van geestelijk geweld. Vooral drugs en alcohol zouden hier de oorzaak van zijn, de daders zijn meestal bekenden van het slachtoffer. Van de ondervraagden werd er regelmatig herhaald honger te hebben, ook dit kan een drijfveer zijn.

 

Voorstelling kit

 

De verschillende instrumenten van de kit zitten ingepakt in een handige heuptas. Deze heuptas is Vervaardigd van stevig 420D nylon. Het formaat van de heuptas is 30 x 11 x 7 cm. De heuptas kan gedragen worden onder en/of boven de kleren van de persoon. Omdat de kleur zwart is, krijgt de set subtiel tint.

 

Binnen in de set is er een ehbo set, verrekijker, zak/tas alarm, fluitje, potje voor bijvoorbeeld peper, kaart en/of document met de algemene noodnummers en een kaart waarop de persoon eventuele gegevens/informatie kan opschrijven van zichzelf aanwezig.

 

De ehbo set is vooral bedoelt om zichzelf onmiddellijk een kleine verzorging kunnen toe te dienen. De vzw Corvia heeft onder andere tijdens het winterplan van 2012, 2013, 2014 al reeds vele ehbo sets bedeeld aan personen in kansarmoede en daklozen.

 

De verrekijker is er om een situatie van ''dichtbij'' te bekijken. Bijvoorbeeld : ze zien iemand op de hoek van de straat maar kunnen de persoon niet zo goed identificeren, nagaan of er gevaar is, de situatie uit de hand aan het lopen is, ... kunnen ze met de verrekijker korter bij kijken. De preventieve rol primeert hierbij.

 

Het zak/tas alarm is een klein object met een geluidsniveau van 120decibel. De afmetingen bedragen in de hoogte 85 mm, breedte 25mm en in de diepte 17mm. Het doel van dit alarm is om af te schrikken en alarmsignaal te laten afgaan. Beter gezegd, om de aandacht van de voorbijgangers, personen in de directe omgeving, de buurt te krijgen. Als men aan het ringetje trekt gaat dit alarm af. Achteraf kan het ringetje steeds terug bevestigd worden in het alarm. Het zak alarm is herbruikbaar.

 

Het fluitje is er voor dezelfde reden als het zak alarm. Dit om een noodsignaal naar buiten toe te sturen. Het geluid van het fluitje is minder krachtig maar wekt evenveel aandacht op.

 

Het potje kunnen ze gebruiken om iets kleins in te steken, iemand van de groep vrouwelijke daklozen die de set mee heeft helpen vorm geven gaf het idee om het te vullen met bijvoorbeeld peper. Hierna heeft de vzw Corvia navraag gedaan bij de politie, zij gaven een positief advies omtrent het potje peper ter bescherming/zelfverdediging.

 

De noodnummers zijn vast toegevoegd in de set omdat we merkten dat er toch nog steeds onduidelijkheid bestaat bij sommige personen over welke nummer ze moeten contacteren in geval van nood. Vaak worden de nummers verwisseld, hebben ze ze niet of vergeten. De toegevoegde noodnummers zijn die van het Rode Kruis, zelfmoordpreventie, brandweer, politie en ect...

 

Het informatiekaartje is aanwezig voor in het geval dat mensen de set vinden, ze deze terug kunnen overhandigen aan de persoon. Maar ook voor een rol van verantwoordelijkheid. Dat ze ''zorg'' moeten dragen voor hun eigen set. Op het informatie kaartje kunnen ze hun naam, eventuele roepnaam, telefoonnummer, (referentie)adres, contactpersoon en eigen informatie invullen.

 

De doelstelling van deze ''signalisatie set'' is dus ook van preventief gebruik. Maar nog belangrijker is dat de set enkel wordt gebruikt in noodsituaties en het is dus zeker niet de bedoeling dat ze wordt gebruikt om zelf agressie uit te lokken en/of te veroorzaken.

 

Om dit zo goed mogelijk te vermijden werkt de vzw Corvia met campagnes en demonstraties rondom het thema ''agressie'' en de set zelf.

 

Ook zullen de vrijwilligers binnen de vzw Corvia de sets persoonlijk gaan demonstreren, uitleg geven en hun begeleiden in het gebruiken van de set. Dit zal gebeuren door naar de personen zelf toe te gaan, bij de bedeling van de set. Of door de mensen zelf te laten komen naar de vzw Corvia om ze persoonlijk op te halen. De sets kunnen besteld worden via het gratis nummer van de vzw (0800/555.02). Eens ze besteld worden kunnen ze ontvangen worden via een bedeling of in het begeleidingscentrum.

 

Soms kan enig signaal een volledige situatie veranderen.

 

1http://nl.wikipedia.org/wiki/Agressie

10. aug, 2015