Het Sociaal Pension

Inclusief wonen & leven in de grootstad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het sociaal pension

 

In Brussel zijn er een aantal sociale pensions. Dit is iets nieuws, innovatief en uniek in het woonbeleid. Het sluit volledig aan bij de gedachte van ''inclusief wonen''. Inclusief denken is in België nog niet praktiserend als we gaan kijken naar het voorbeeld van Scandinavië.

Inclusie betekent de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat tegen over exclusie. De begrippen inclusie en integratie vullen elkaar aan in de hedendaagse maatschappij. Inclusie is onder meer een reactie op het dominerend medisch perspectief op mensen met een functiebeperking, dat alleen oog had voor de individuele beperking. Door de eeuwen heen werden 'invaliden' op alle mogelijke wijzen uit de maatschappij geweerd (dood, foltering, te vondeling leggen of opsluiten), of net verplicht zich tot elke prijs in te passen (integratie).

Inclusie staat voor gelijkwaardigheid en volwaardig burgerschap, en komt voort uit het sociaal-politiek perspectief op mensen met een functiebeperking, die de verantwoordelijkheid voor de handicap deels bij de samenleving legt. Hoewel inclusie nog steeds een 'insluiting' betekent, is dit een stap naar een samenleving zonder drempels. Inclusie moet waar het kan, een afwijkende aanpak slechts indien nodig. De persoon met een handicap heeft vooral mogelijkheden die toegang geven tot alle segmenten van de maatschappij. Bron : wikipedia 2015.

De sociale pensions zijn erkent door het Vereningd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het sociaal pension stelt een opvang voor, voor personen in grote moeilijkheden, voor wie geen formulering van een leefproject nodig is en van wie het onmiddelijke verblijf, het kortverblijf, het verblijf op middellange en lange termijn aanvaardt.

Het sociale pension biedt de bewoners een huisvesting en een gezellig woonkader aan. De bewoners kunnen deelnemen aan het leven in het sociale pension door velerei taken, op vrijwillige basis, op zich te nemen. Het sociaal pension vind plaats in een woonwijk. Het is de bedoeling dat deze personen kunnen integreren binnen een ''normaal'' kader. Bijvoorbeeld een persoon met een beperking, in kansarmoede, met psychologische problemen, ... kan zelfstandig leven en wonen in een welgestelde wijk en wordt niet afgezonderd van de samenleving.

Binnen het sociaal pension is het belangrijk dat de rechten van de bewoners worden gerespecteerd.

Onder andere deze rechten komen aanbod :

-De individuele rechten gaan samen met het Verdrag van de Rechten van de Mens ;

-Het behoud van hun zelfredzaamheid en hun onafhankelijkheid te behouden en te bevorderen. Hun vrijheid te waarborgen en om zich te bewegen naar eigen gevoel ;

-Hun veiligheid te verzekeren met eerbieding van hun individuele rechten en vrijheden.

In het sociaal pension kunnen bijvoorbeeld 5 personen wonen met ieder hun unieke vraag. Het hoofddoel is dat zij op elkaar kunnen steunen en het sociaal pension een thuis voor hun wordt. Zij verdelen de taken zelfstandig onder hun, ... De bewoners worden ondersteund door een eerstelijns medisch team (opvoeder, dokter, verpleegkundige, ...). Maar de nadruk op vrijheid in doen en denken is hier belagrijk. Ze worden als gelijkwaardige burger aanschoudt.

In Schaerbeek bevindt zich het sociaal pension ''444 - Residentie Vergote''. Dit is gelegen op de Lambermontlaan. CORVIA steunt met verschillende acties dit sociaal pension en staat achter de visie van inclusief leven, denken en wonen.

Via Crowdfunding International kan jij ook je steentje bijdragen. 

-> https://www.crowdfundinginternational.eu/user/VZW%20Corvia