Geachte Mevrouw de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Geachte Mevrouw De Block,

 

Na ons telefonisch contact, licht ik graag het ''Vlinder project'' even nader toe.

Ikzelf, Mathilde Pelsers, ben sociaal verpleegkundige van opleiding en verantwoordelijke van CORVIA vzw.

 

Het doel van CORVIA vzw is een spreekbuis te zijn voor personen in kansarmoede, opdat zij hun armoedeproblematiek naar buiten kunnen brengen. Binnen deze armoedeproblematiek behoren thema's zoals de kwetsbaarheid (bijvoorbeeld vrouwen die dakloos zijn), sociale uitsluiting, gezondheidsproblemen en toegang tot zorg, ... Anderzijds probeert CORVIA vzw deze doelgroep goed te informeren, preventief te werken en een eerstelijnsbegeleiding te bieden tijdens de moeilijkste fases van het leven.

 

Tot de doelgroep behoren dak- en thuislozen, personen in kans- en generatiearmoede, maatschappelijk kwetsbare personen en sociaal uitgesloten personen. CORVIA vzw biedt hulp vanaf 18 jaar. Dit is CORVIA vzw uitgelegd in een notendop.

 

Het ''Vlinderproject'' kwam tot stand doordat ik 6 jaar geleden een dakloze vrouw, Pascale Werry, leerde kennen tijdens het project ''Miss Dakloos''. Na afronding van dit project heb ik steeds contact gehouden met haar en de andere kandidates. Pascale kreeg op zeker moment te horen dat ze uteruskanker had. Ik heb haar begeleid tot het einde. De strijd was lang en hard. Ze vroeg me steeds: ''Doe er iets aan!''. Niet evident. Na lang nadenken en samenzitten met de doelgroep (vrouwen in kansarmoede) werd snel duidelijk dat er een gebrek was (en nog steeds is) aan preventie en eerstelijnsinformatie hieromtrent.

 

We hebben met CORVIA vzw het thema ''seksualiteit en gezondheid'' gesensibiliseerd door middel van kleinschalige projecten. Vorig jaar openden we zo de ''Loveroom'', toegankelijk voor personen in kansarmoede die een moment van privacy en intimiteit wensen. Het project is omkaderd door een douche, toilet en medisch kabinet. In dit medisch kabinet wordt er een luisterend oor geboden, maar is er tevens preventie betreffende contraceptie, uteruskanker enzovoort ...

 

Maar ik wilde een stap verder gaan om uteruskanker bij kansarme vrouwen onder de aandacht te brengen. Zo is het ''Vlinderproject'' ontstaan.

 

Dit ''Vlinderproject'' wil baarmoederhalskanker bij kansarme vrouwen sensibiliseren. Deze risicogroep wordt nog te vaak vergeten. Er wordt een ''Vlinderset'' op maat van de vrouwen uitgedeeld. In deze set zit onder andere materiaal om een uitstrijkje te nemen (Eswab), bijkomende brochures, informatie, handschoenen, ...

 

Het uitstrijkje kan door de vrouw zelf genomen worden. Indien gewenst onder begeleiding. CORVIA vzw stuurt de uitstrijkjes op naar het labo. Samen met een samenwerkende dokter zal CORVIA vzw de opvolging hiervan verzekeren. We hebben nu 200 setjes voor uitstrijkjes gekregen van MLS nv in Menen.

 

We willen het thema ook in de kijker zetten door zoveel mogelijk personen een muntgroen ''Vlinderstrikje'' te laten opspelden. In de enveloppe zitten er reeds een 50-tal.

 

We willen de doelgroep (+/-200 vrouwen) bereiken door samen te werken met andere organisaties en zelf straatbezoeken te organiseren. We willen naar hen toe gaan. Maar anderzijds kan de doelgroep ook steeds bij ons terecht in het medisch kabinet. Ze kunnen bellen op het gratis nummer van CORVIA vzw (0800/555.02) of gewoon aankloppen tijdens de openingsuren.

 

CORVIA vzw zal eveneens flyers en informatie verspreiden.

 

Om dit project te ondersteunen rekent CORVIA op de vrijwillige hulp van een aantal professionele opvoeders, straathoekwerkers, verpleegkundigen, dokter en organisaties. Het ''Vlinderproject'' wordt reeds gesteund door de “Stichting tegen kanker”.

 

Bij deze onze vraag om toelating te hebben om dit project te kunnen realiseren.

 

Ik sta steeds ter uwer beschikking indien u meer informatie wenst.

 

Hoogachtend,