Elke dag is een ‘dag van verzet tegen extreme armoede’ en daarom organiseert Corvia vzw de komende maanden verschillende pop-ups. De armoedeorganisatie richt zich daarbij op verschillende domeinen: van kooklessen voor personen met een beperking en kinderactiviteiten tot een tentoonstelling en sensibiliseringsacties.

OPEN FREE GO VS PLATEA SIBUM

Corvia vzw organiseert al 3 jaar de keukenklas ‘Platea Sibum’ voor personen met een beperking die in armoede leven. Tijdens de winterperiode zal deze klas elke donderdag aan ‘live cooking’ doen met ingrediënten uit de ‘Open Free Go'. Iedereen is welkom om hun gerechten gratis te komen proeven.

(De eerste demonstratie vind plaats op 14 februari 2018 van 16u tot 19u)

TENTOONSTELLING

In het voorjaar van 2018 zal Corvia vzw samenwerken met verschillende kunstenaars rond het thema armoede. De kunstwerken worden tentoongesteld in het sociaal pension van Corvia vzw (Lambermontlaan 444, 1030 Schaarbeek). Elke kunstenaar heeft een apart verhaal en verleden. De tentoonstelling zal gedurende een week toegankelijk zijn voor het publiek, dat ook zal mogen bieden op de diverse kunstwerken.

POP-UP VOOR KIDS

Tijdens de vakantieperiodes van het schooljaar 2017-2018 organiseert Corvia vzw verschillende activiteiten voor kinderen met een moeilijke thuissituatie. Het gaat onder meer om een pop-up open kleerkast voor kinderen, kinderfeestjes (op eigen aanvraag), een keukenklas op kindermaat en het vervullen van kinderdromen.

 VERWENPAKKETTEN

Tijdens de winterperiode zal Corvia vzw ‘verwenpakketten’ aan dak- en thuislozen uitdelen in Brussel.

 INSIDE OUT

Corvia vzw zal het uitwisselingsproject ‘Inside out’ opstarten tussen minderbedeelden en welgestelden gebaseerd op talenten. Op die manier willen we een dialoog op gang brengen tussen de twee groepen en de barrière tussen hen verkleinen. Voor de minderbedeelden kan het een opstap zijn naar een groter sociaal netwerk. De welgestelde kan de minderbedeelde ondersteunen in duizend en één verschillende dingen. Het basisprincipe van deze uitwisseling is dat de duo’s via hun talent de dialoog aangaan, bv. op basis van hun gemeenschappelijke aanleg en interesse voor muziek.

 CORVIA’S STICKER ACTIE

Armoede is schadelijk voor de gezondheid! Miljoenen mensen ondergaan dagelijks een ware strijd tegen armoede Menige centra's werden gelanceerd en onderhouden, om minderbedeelden bij te staan in moeilijke tijden, zowel financieel als materieel. VZW CORVIA, is één van de meest innoverende sociale organisaties. Onze organisatie, werkt volledig rond de visie en missie van inclusief werken en volwaardig burgerschap. Binnen de vzw wordt er iedere dag pionierswerk verricht om de zwakkeren onder ons waardevolle ondersteuning en inclusieve hulpverlening te bieden. Een hart voor een hart!

 

-Inhoud actie:

Het lanceren van deze actie geeft weer hoe moeilijk het is om een werking financieel gebalanceerd te houden zonder gesubsidieerde overheidssteun. Door middel van deze actie, gaan wij actief bruggen bouwen tussen de zwakkere & welgestelde mensen in onze maatschappij. Het opnieuw kenbaar maken en sensibiliseren van armoede als problematiek, zonder iemand te belagen met de zoveelste bedelactie.

->Sticker Actie Thumbs Down (Stelen van de armen).

->Thumbs Up (Geven aan de armen).

Het spreekt voor zich...dat geld niet aan onze vingers/handen blijft plakken. Elke cent verkregen wordt wel besteedt daar waar de nood het hoogst is. Ook minderbedeelden mogen "rijkelijk" bedeeld worden.

-Doelstelling: Bent u iemand die wenst te participeren als partner van deze actie? Wenst u graag financieel of materieel een bijdrage te leveren? Wilt u zelf de handen uit de mouwen steken dmv een lokale actie uit te voeren, alles is bespreekbaar*.